Гэрээт борлуулагчид

Эхлэл электроникс ХХК-н гэрээт борлуулагчидийн жагсаалт

Нэг. Баянзүрх дүүрэг

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796

 

Хоёр. Баянгол дүүрэг

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796

 

Гурав. Чингэлтэй дүүрэг

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796

 

Дөрөв. Сонгинохайрхан дүүрэг

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796

 

Тав. Сүхбаатар дүүрэг

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796

 

Зургаа. Хан-Уул дүүрэг

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796

 

Долоо. Багануур дүүрэг

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796

 

Найм. Налайх дүүрэг

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796

 

Ес. Багахангай дүүрэг

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796

 

Арав. 21 аймаг дахь гэрээт боруулагчид

Худадааны төв  Лангууны дугаар Утасны дугаар
 Өргөө гар утас худалдаа 32 99781796