Овог нэр: Жалав Батсүх
Төрсөн он: 1952
Мэргэжил: Бизнес удирдлага
Эзэмшилийн хувь: 9.0%
Албан тушаал:  Хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч..