Овог нэр: Жаргалсайхан Шижир
Төрсөн он: 1986
Мэргэжил: Математикч
Эзэмшилийн хувь: 1.0%
Албан тушаал: Хөрөнгө оруулагч, Зөвлөх