Овог нэр: Эрдэнэбат Тэмүүжин
Төрсөн он: 1994
Мэргэжил: Хөдөө аж ахуйн инженер
Эзэмшилийн хувь: 7.5%
Албан тушаал: Дэд захирал