Овог нэр: Пүрэвдорж Баярмагнай
Төрсөн он: 1995
Мэргэжил: Эрх зүйч
Эзэмшилийн хувь: 7.5%
Албан тушаал: Дэд захирал..