Эхлэл Брэнд ХХК болон бусад хамаарал бүхий хуулийн этгээдэд хамаарах дотоод гадаад патент лиценз тусгай зөвшөөрөлийн жагсаалт
Анхаар: Олон файл агуулсан маш урт хуудас болно

  1. "Ehlel" Брэндийн оюуны өмчийн гэрчилгээ / Барааны тэмдэг 1-45 ангилал /

    2. "Эхлэл" Брэндийн оюуны өмчийн гэрчилгээ / Барааны тэмдэг 1-45 ангилал /


    3. АНУ -д бүртгэгдсэн "Ehlel" брэндийн оюуны өмчийн гэрчилгээ /Барааны тэмдэг 9-р ангилал/    4. БНХАУ-д бүртгэгдсэн "Ehlelx" брэндийн оюуны өмчийн гэрчилгээ /Барааны тэмдэг 9-р ангилал/

 

5. Мадридийн хэлэлцээрийн дагуу Европын холбооны улсууд, ОХУ, Казакстан улсад бүртгэгдэж байгаа Ehlel Брэндийн барааны тэмдэгийн бүртгэлийн үйл явцын баримт бичиг /Барааны тэмдэг 9-р ангилал/6. Монгол улс Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг дахь электроникийн үйлдвэрийн "Батламжын гэрчилгээ"7. Монгол улс хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны жижиг дунд үйлдвэрийн тодорхойлолт8. Экспортын гарал үүслийн тодорхой нэг гэрчилгээний хуулбар /Жич: Уг гэрчилгээг экспорт хийх тоолонд авдаг/9. АНУ улсын Ehlel INC - н гэрчилгээ болон EIN бүртгэлийн гэрчилгээ
10. Англи улс дахь Ehlel LTD- н гэрчилгээ

11. БНХАУ-н Гуанжоу хотод бүртгэгдсэн Монгол улсын 100% -н хөрөнгө оруулалт бүхий Ehlel компанийн гэрчилгээ 
12. БНХАУ-н Гуанжоу хотод бүртгэгдсэн Монгол улсын 100% -н хөрөнгө оруулалт бүхий Ehlel компанийн гэрчилгээ