Accessibility

Pahayag ng Accessibility ng Website
Nakatuon si Anker na gawing naa-access at madaling gamitin sa lahat ang nilalaman ng aming website.

Kung nahihirapan kang tingnan o i-navigate ang content sa website na ito, mangyaring mag-email sa aming team sa support@ehlelmail.com na may "Disabled Access" sa linya ng paksa at ilarawan ang partikular na feature na sa tingin mo ay hindi ganap na naa-access o mag-iwan ng mungkahi para tumulong. pagbutihin natin. Gagawin namin ang aming makakaya upang mabigyan ka ng karagdagang tulong. Sineseryoso namin ang iyong feedback upang matiyak na ang aming website ay naa-access ng lahat.