Maging Kasosyo

Palagi kaming bukas sa pakikipagtulungan sa sinumang indibidwal, anumang opisyal na organisasyon ng anumang bansa sa anumang termino.

Maaari mong isumite ang iyong panukala sa amin mula saanman sa mundo anumang oras sa araw o gabi. Kung iminumungkahi mong makipagtulungan sa amin, sumulat ng isang sulat nang direkta sa aming CEO.

Ang email address ng CEO: BATZAYA@EHLELMAIL.COM

Si Ehlel ay isang World Company

Ang aming mga pintuan ay palaging bukas sa sinumang indibidwal o organisasyon mula sa alinmang bansa sa mundo.