Mga Sertipiko at Trademark

1. Ang US Trademark ay nakarehistro noong Agosto 20, 2019. Serial number: 88193521
I-download upang tingnan
2. Ang China Trademark ay nakarehistro noong Agosto 07, 2020 Numero ng pagpaparehistro: 41646976
I-download upang tingnan
3. Ang Europian Union Trademark ay nakarehistro noong Peb 27, 2020 International registration number: 1517398
I-download upang tingnan
4. Ang trademark ng Turkey ay nakarehistro noong Okt 29, 2022 Numero ng pagpaparehistro: 2022163025
I-download upang tingnan
5. Ang trademark ng Russia at Kazakhstan ay nakarehistro noong Nob 14, 2019 Numero ng pagpaparehistro: 1517398
I-download upang tingnan
6. Ang trademark ng Mongolia ay nakarehistro noong Nob 14, 2019 Numero ng pagpaparehistro: 40-0018702
I-download upang tingnan
7. Sertipiko ng kumpanya ng Estados Unidos, Ehlel Inc. Nakarehistro noong Nobyembre 22, 2019
I-download upang tingnan
8. Certificate of China company, Guangzhou Ehlel LLC Nakarehistro noong Sept 06, 2015
I-download upang tingnan