Pananagutan sa lipunan

Social responsibility
Isang porsyento ng lahat ng mga produktong binili ng Ehlel Brand ay awtomatikong ibinibigay sa pondo ng mga bata, at ginagawa nating lahat ang aktibidad na ito sa ika-20 ng Mayo bawat taon.