Patakaran sa Privacy

1) Patakarang ito
Ang Patakaran na ito ay inisyu ng bawat isa sa mga entity ng Controller na nakalista sa Seksyon (Q) sa ibaba (magkasama, “Ehlel”, “kami”, “kami” at “aming”) at naka-address sa mga indibidwal sa labas ng aming organisasyon kung saan kami nakikipag-ugnayan, kasama ang mga customer, bisita sa aming Mga Site, o mga tatanggap ng alinman sa aming iba pang mga produkto, serbisyo, tauhan ng mga customer at vendor ng kumpanya, mga aplikante para sa trabaho, at mga bisita sa aming lugar (magkasama, "ikaw"). Ang mga tinukoy na terminong ginamit sa Patakarang ito ay ipinaliwanag sa Seksyon (X) sa ibaba.
Ang Patakaran na ito ay maaaring baguhin o i-update paminsan-minsan upang ipakita ang mga pagbabago sa aming mga kasanayan kaugnay sa Pagproseso ng Personal na Data, Personal na Impormasyon o mga pagbabago sa naaangkop na batas. Hinihikayat ka naming basahin nang mabuti ang Patakaran na ito, at regular na suriin ang pahinang ito upang suriin ang anumang mga pagbabagong maaari naming gawin alinsunod sa mga tuntunin ng Patakarang ito.
Maaari ka ring magkaroon ng ilang mga karapatan tungkol sa impormasyong kinokolekta namin tungkol sa iyo. Sa partikular, ang mga karapatan ng Mga Paksa ng Data sa ilalim ng GDPR ay ipinaliwanag sa Seksyon (N) sa ibaba. Katulad nito, ang mga residente ng US sa pangkalahatan at ang mga residente ng California sa partikular ay maaaring makakita ng impormasyon sa kanilang mga karapatan bilang Consumer sa Seksyon (U) sa ibaba.**
Nilayong Audience: Ang aming mga Site, produkto, o serbisyo ay hindi nakadirekta sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Bilang resulta, ang aming Mga Site, produkto, o serbisyo ay hindi humihiling o sadyang nangongolekta ng personal na impormasyon mula sa mga indibidwal na wala pang 13 taong gulang. Kung ikaw ay hindi 13 o mas matanda, hindi mo dapat bisitahin o gamitin ang aming Mga Site, produkto, o serbisyo .
Huling na-update ang Patakarang ito noong ika-15 ng Hulyo, 2022.
(2) Koleksyon ng Personal na Data
Koleksyon ng Personal na Data: Kinokolekta o kinukuha namin ang Personal na Data tungkol sa iyo mula sa mga sumusunod na mapagkukunan:
· Data na ibinigay sa amin: Nakukuha namin ang Personal na Data kapag ibinigay sa amin ang data na iyon (hal., kapag nagrehistro ka ng account sa amin; kung saan nakikipag-ugnayan ka sa amin sa pamamagitan ng email o telepono, o sa anumang iba pang paraan, o kapag ibinigay mo sa amin ang iyong business card, o kapag nagsumite ka ng aplikasyon sa trabaho).
· Data ng relasyon: Kinokolekta o kinukuha namin ang Personal na Data sa karaniwang kurso ng aming relasyon sa iyo (hal., nagbibigay kami ng serbisyo sa iyo).
· Data na ginawa mong pampubliko: Kinokolekta o kinukuha namin ang Personal na Data na hayagang pinili mong isapubliko, kabilang ang sa pamamagitan ng social media (hal., maaari kaming mangolekta ng impormasyon mula sa iyong (mga) profile sa social media, kung gagawa ka ng pampublikong post tungkol sa amin).
· Data ng site: Kinokolekta o kinukuha namin ang Personal na Data kapag binisita mo ang alinman sa aming mga Site o gumamit ng anumang mga tampok o mapagkukunan na magagamit sa o sa pamamagitan ng isang Site.
· Mga detalye ng pagpaparehistro: Kinokolekta o kinukuha namin ang Personal na Data kapag ginamit mo, o nagparehistro para gamitin, ang alinman sa aming mga Site, produkto, o serbisyo.
· Impormasyon sa nilalaman at advertising: Kung nakikipag-ugnayan ka sa anumang nilalaman ng third party o advertising sa aming Site (kabilang ang mga plugin at cookies ng third party) nakakatanggap kami ng Personal na Data mula sa nauugnay na third party na provider ng nilalaman o advertising na iyon.
· Impormasyon ng third party: Kinokolekta o kinukuha namin ang Personal na Data mula sa mga third party na nagbibigay nito sa amin (hal., mga ahensya ng credit reference; mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas; atbp.).
(3) Paglikha ng Personal na Data
Gumagawa din kami ng Personal na Data tungkol sa iyo sa ilang partikular na sitwasyon, tulad ng mga talaan ng iyong mga pakikipag-ugnayan sa amin, at mga detalye ng iyong mga nakaraang pakikipag-ugnayan sa amin. Maaari rin naming pagsamahin ang Personal na Data mula sa alinman sa aming mga Site, produkto o serbisyo, kabilang ang kung saan kinokolekta ang mga data na iyon mula sa iba't ibang device.
(4) Mga Kategorya ng Personal na Data na Pinoproseso namin
Pinoproseso namin ang mga sumusunod na kategorya ng Personal na Data tungkol sa iyo:
· Mga personal na detalye: ibinigay na (mga) pangalan; Ginustong Pangalan; at litrato.
· Demograpikong impormasyon: kasarian; petsa ng kapanganakan / edad; nasyonalidad/distrito; at mga kagustuhan sa wika.
· Mga detalye ng contact: address; address ng pagpapadala; numero ng telepono; email address; mga detalye ng online na pagmemensahe; at mga detalye ng social media.
· Mga tala ng pahintulot: mga talaan ng anumang mga pahintulot na ibinigay mo, kasama ang petsa at oras, paraan ng pagpayag at anumang nauugnay na impormasyon (hal., ang paksa ng pahintulot).
· Mga detalye ng pagbili: mga talaan ng mga pagbili at presyo; pangalan ng consignee; address; makipag-ugnayan sa numero ng telepono; email address; mga detalye ng pagbabalik; mga detalye ng warranty;
· Mga detalye ng pagbabayad: mga talaan ng invoice; mga talaan ng pagbabayad; billing address; paraan ng Pagbayad; huling apat na digit ng bank account number o credit card number; pangalan ng cardholder o accountholder; mga detalye ng seguridad ng card o account; card 'valid mula' petsa; petsa ng pag-expire ng card.
· Data na nauugnay sa aming mga Site: Internet Protocol (IP) address; tagapagbigay ng serbisyo sa internet; nagre-refer/lumabas sa mga pahina; mga setting ng wika; mga petsa at oras ng pagkonekta sa isang Site.
· Mga log ng server: mga talaan ng mga kaganapan sa aming mga server, kabilang ang mga query sa paghahanap; mga IP address; mga setting ng hardware; uri ng browser; wika ng browser; ang petsa at oras ng kahilingan; URL ng referral; at ilang partikular na cookies na tumutukoy sa iyong browser o Account.
· Data ng nilalaman at advertising: mga tala ng iyong mga pakikipag-ugnayan sa aming online na advertising at nilalaman, mga talaan ng advertising at nilalaman na ipinapakita sa mga pahinang ipinapakita sa iyo, at anumang pakikipag-ugnayan na maaaring mayroon ka sa naturang nilalaman o advertising (hal, mouse hover, mga pag-click sa mouse, anumang mga form na kinumpleto mo nang buo o bahagi).
· Mga pananaw at opinyon: anumang komento, pananaw at opinyon na pipiliin mong ipadala sa amin, o pampublikong mag-post tungkol sa amin sa mga platform ng social media.
(5) Mga Layunin ng Pagproseso at mga legal na batayan para sa Pagproseso
Ang mga layunin kung saan Pinoproseso namin ang Personal na Data, na napapailalim sa naaangkop na batas, at ang mga legal na batayan kung saan namin isinasagawa ang naturang Pagproseso, ay ang mga sumusunod:
(6) Pagbubunyag ng Personal na Data sa mga ikatlong partido
Ibinubunyag namin ang Personal na Data sa iba pang mga entity sa loob ng Ehlel Inc, para sa mga lehitimong layunin ng negosyo at pagpapatakbo ng aming Mga Site sa iyo, alinsunod sa naaangkop na batas. Bilang karagdagan, ibinubunyag namin ang Personal na Data sa:
· ikaw at, kung naaangkop, ang iyong mga hinirang na kinatawan;
· mga awtoridad sa batas at regulasyon, kapag hiniling, o para sa layunin ng pag-uulat ng anumang aktwal o pinaghihinalaang paglabag sa naaangkop na batas o regulasyon;
· mga accountant, auditor, consultant, abogado at iba pang panlabas na propesyonal na tagapayo kay Ehlel, na napapailalim sa mga obligasyon sa kontraktwal na pagiging kumpidensyal;
· Mga third party na Processor (tulad ng mga email service provider; marketing/advertising service provider; venue operators; payment services providers; shipping companies; postal carriers; atbp.), na matatagpuan saanman sa mundo, napapailalim sa mga kinakailangan na nakasaad sa ibaba sa Seksyon na ito ( G);
· anumang kaugnay na partido, katawan ng regulasyon, awtoridad ng pamahalaan, ahensyang nagpapatupad ng batas o hukuman, sa lawak na kinakailangan para sa pagtatatag, pagsasakatuparan o pagtatanggol ng mga legal na paghahabol;
· anumang kaugnay na partido, katawan ng regulasyon, awtoridad ng pamahalaan, ahensyang nagpapatupad ng batas o hukuman, para sa mga layunin ng pag-iwas, pagsisiyasat, pagtuklas o pag-uusig ng mga kriminal na pagkakasala o ang pagpapatupad ng mga parusang kriminal;
· anumang may-katuturang (mga) third party na nakakuha o (mga) kahalili sa pamagat, kung sakaling ibenta o ilipat namin ang lahat o anumang nauugnay na bahagi ng aming negosyo o mga asset (kabilang kung sakaling magkaroon ng muling pagsasaayos, pagbuwag o pagpuksa); at
· anumang nauugnay na third party provider, kung saan ang aming Sites at ang aming Apps ay gumagamit ng third party na advertising, mga plugin o nilalaman.
Kung pipiliin mong makipag-ugnayan sa anumang naturang pag-advertise, mga plugin o nilalaman, ang iyong Personal na Data ay maaaring ibahagi sa may-katuturang provider ng third party. Inirerekomenda namin na suriin mo ang patakaran sa privacy ng third party bago makipag-ugnayan sa advertising, mga plugin o nilalaman nito. Kung makikipag-ugnayan kami sa isang third-party na Processor upang Iproseso ang iyong Personal na Data, ang Processor ay sasailalim sa may-bisang mga obligasyong kontraktwal na: (i) Iproseso lamang ang Personal na Data alinsunod sa aming naunang nakasulat na mga tagubilin; at (ii) gumamit ng mga hakbang upang protektahan ang pagiging kumpidensyal at seguridad ng Personal na Data; kasama ng anumang karagdagang mga kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas.
(7) Internasyonal na paglilipat ng Personal na Data
Dahil sa pang-internasyonal na katangian ng aming negosyo, inililipat namin ang Personal na Data sa loob ng Ehlel Inc, at sa mga ikatlong partido tulad ng nakasaad sa Seksyon (F) sa itaas, kaugnay ng mga layuning itinakda sa Patakaran na ito. Para sa kadahilanang ito, inililipat namin ang Personal na Data sa ibang mga bansa na maaaring may iba't ibang batas at mga kinakailangan sa pagsunod sa proteksyon ng data sa mga naaangkop sa bansa kung saan ka matatagpuan, kabilang ang China, EU, UK, at US. Kung may nalalapat na exemption o derogation (hal., kung saan kailangan ang paglipat para magtatag, magsagawa o magdepensa ng legal na claim) maaari kaming umasa sa exemption o derogation na iyon, kung naaangkop. Kung saan walang nalalapat na exemption o derogation, at inililipat namin ang iyong Personal na Data mula sa UK o EEA sa mga tatanggap na matatagpuan sa labas ng UK o sa EEA (kung naaangkop) na wala sa Mga Sapat na Hurisdiksyon, ginagawa namin ito batay sa [Standard Contractual Clauses ]. May karapatan kang humiling ng kopya ng aming [Standard Contractual Clauses] gamit ang mga contact details na ibinigay sa Section (Q) sa ibaba. Pakitandaan na kapag direktang naglipat ka ng anumang Personal na Data sa anumang entity ng Ehlel na itinatag sa labas ng UK o EEA (kung naaangkop), hindi kami mananagot para sa paglipat na iyon ng iyong Personal na Data. Gayunpaman, Ipoproseso namin ang iyong Personal na Data, mula sa punto kung saan natanggap namin ang data na iyon, alinsunod sa mga probisyon ng Patakarang ito.
(8) Seguridad ng data
Nagpatupad kami ng naaangkop na teknikal at pang-organisasyong mga hakbang sa seguridad na idinisenyo upang protektahan ang iyong Personal na Data laban sa aksidente o labag sa batas na pagkasira, pagkawala, pagbabago, hindi awtorisadong pagsisiwalat, hindi awtorisadong pag-access, at iba pang labag sa batas o hindi awtorisadong paraan ng Pagproseso, alinsunod sa naaangkop na batas. Dahil ang internet ay isang bukas na sistema, ang paghahatid ng impormasyon sa pamamagitan ng internet ay hindi ganap na secure. Bagama't ipapatupad namin ang lahat ng makatwirang hakbang upang maprotektahan ang iyong Personal na Data, hindi namin magagarantiya ang seguridad ng iyong data na ipinadala sa amin gamit ang internet - anumang naturang paghahatid ay nasa iyong sariling peligro at ikaw ay may pananagutan sa pagtiyak na ang anumang Personal na Data na iyong ipapadala sa kami ay naipadala nang ligtas.
(9) Katumpakan ng data
Ginagawa namin ang bawat makatwirang hakbang upang matiyak na: · ang iyong Personal na Data na Pinoproseso namin ay tumpak at, kung kinakailangan, pinapanatiling napapanahon; at · alinman sa iyong Personal na Data na Pinoproseso namin na hindi tumpak (sa pagsasaalang-alang sa mga layunin kung saan Pinoproseso ang mga ito) ay mabubura o itinutuwid nang walang pagkaantala. Paminsan-minsan maaari naming hilingin sa iyo na kumpirmahin ang katumpakan ng iyong Personal na Data.
(10) Pag-minimize ng data
Ginagawa namin ang bawat makatwirang hakbang upang matiyak na ang iyong Personal na Data na Pinoproseso namin ay limitado sa Personal na Data na makatwirang kinakailangan kaugnay ng mga layuning itinakda sa Patakaran na ito.
(11) Pagpapanatili ng data
Ginagawa namin ang bawat makatwirang hakbang upang matiyak na ang iyong Personal na Data ay Pinoproseso lamang para sa pinakamababang panahon na kinakailangan para sa mga layuning itinakda sa Patakaran na ito. Ang pamantayan para sa pagtukoy sa tagal kung saan namin pananatilihin ang iyong Personal na Data ay ang mga sumusunod:
(1) pananatilihin namin ang Personal na Data sa isang form na nagpapahintulot sa pagkakakilanlan lamang hangga't:
(a) pinapanatili namin ang isang patuloy na relasyon sa iyo (hal., kung saan ikaw ay gumagamit ng aming mga serbisyo, o ikaw ay legal na kasama sa aming mailing list at hindi nag-unsubscribe); o
(b) ang iyong Personal na Data ay kinakailangan kaugnay ng mga layuning ayon sa batas na itinakda sa Patakaran na ito, kung saan mayroon kaming wastong legal na batayan (hal, kung saan ang iyong Personal na Data ay kasama sa isang kontrata sa pagitan namin at ng iyong tagapag-empleyo, at mayroon kaming lehitimong interes sa Pagproseso ng Personal na Data na iyon para sa mga layunin ng pagpapatakbo ng aming negosyo at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ilalim ng kontratang iyon; o kung saan kami ay may legal na obligasyon na panatilihin ang iyong Personal na Data),
plus:
(2) ang tagal ng:
(a) anumang naaangkop na panahon ng limitasyon sa ilalim ng naaangkop na batas (ibig sabihin, anumang panahon kung saan maaaring magdala ang sinumang tao ng legal na paghahabol laban sa amin kaugnay ng iyong Personal na Data, o kung saan may kaugnayan ang iyong Personal na Data); at
(b) karagdagang dalawang (2) buwang panahon kasunod ng pagtatapos ng naturang naaangkop na panahon ng limitasyon (upang, kung ang isang tao ay magdadala ng isang paghahabol sa pagtatapos ng panahon ng limitasyon, kami ay bibigyan pa rin ng isang makatwirang tagal ng oras upang matukoy anumang Personal na Data na nauugnay sa claim na iyon),
at:
(3) bilang karagdagan, kung may anumang nauugnay na legal na paghahabol, patuloy kaming Iproseso ang Personal na Data para sa mga karagdagang panahon na kinakailangan kaugnay ng paghahabol na iyon. Sa mga panahong nakasaad sa mga talata
(2)(a) at
(2)(b) sa itaas, paghihigpitan namin ang aming Pagproseso ng iyong Personal na Data sa pag-imbak ng, at pagpapanatili ng seguridad ng, data na iyon, maliban sa lawak na ang data na iyon ay kailangang suriin kaugnay ng anumang legal na paghahabol, o anumang obligasyon sa ilalim ng naaangkop na batas.
Kapag natapos na ang mga tuldok sa mga talata (1), (2) at (3) sa itaas, ang bawat isa sa lawak na naaangkop, ay alinman sa: · permanenteng tatanggalin o sisirain ang nauugnay na Personal na Data; o · i-anonymize ang nauugnay na Personal na Data.
(13) Ang iyong mga legal na karapatan
Alinsunod sa naaangkop na batas, maaari kang magkaroon ng mga sumusunod na karapatan patungkol sa Pagproseso ng iyong Kaugnay na Personal na Data:
· ang karapatang hindi ibigay sa amin ang iyong Personal na Data (gayunpaman, pakitandaan na hindi namin maibibigay sa iyo ang buong benepisyo ng aming Mga Site, kung hindi mo ibibigay sa amin ang iyong Personal na Data – hal, maaaring hindi namin magawa upang iproseso ang iyong mga kahilingan nang walang mga kinakailangang detalye);
· ang karapatang humiling ng access sa, o mga kopya ng, ang iyong Kaugnay na Personal na Data, kasama ang impormasyon tungkol sa kalikasan, Pagproseso at pagsisiwalat ng mga Kaugnay na Personal na Data na iyon;
· ang karapatang humiling ng pagwawasto ng anumang mga kamalian sa iyong Kaugnay na Personal na Data;
· karapatang humiling, sa mga lehitimong dahilan:
· pagbura ng iyong Kaugnay na Personal na Data; o
· paghihigpit sa Pagproseso ng iyong Kaugnay na Personal na Data;
· ang karapatang ilipat ang ilang partikular na Kaugnay na Personal na Data sa isa pang Controller, sa isang nakaayos, karaniwang ginagamit at nababasa ng makina na format, sa lawak na naaangkop;
· kung saan namin Pinoproseso ang iyong Kaugnay na Personal na Data batay sa iyong pahintulot, ang karapatang bawiin ang pahintulot na iyon (na binabanggit na ang naturang pag-withdraw ay hindi makakaapekto sa pagiging legal ng anumang Pagproseso na isinagawa bago ang petsa kung saan nakatanggap kami ng abiso ng naturang pag-withdraw, at ginagawa hindi pinipigilan ang Pagproseso ng iyong Personal na Data sa pag-asa sa anumang iba pang magagamit na legal na base); at
· ang karapatang magsampa ng mga reklamo tungkol sa Pagproseso ng iyong Kaugnay na Personal na Data sa isang Awtoridad sa Proteksyon ng Data (sa partikular, ang UK Information Commissioner's Office, o ang Data Protection Authority ng EU Member State kung saan ka nakatira, o kung saan ka nagtatrabaho, o kung saan nangyari ang pinaghihinalaang paglabag, bawat isa kung naaangkop).
Alinsunod sa naaangkop na batas, maaari ka ring magkaroon ng mga sumusunod na karagdagang karapatan tungkol sa Pagproseso ng iyong Kaugnay na Personal na Data:
· ang karapatang tumutol, sa mga batayan na nauugnay sa iyong partikular na sitwasyon, sa Pagproseso ng iyong Kaugnay na Personal na Data sa amin o sa aming ngalan, kung saan ang naturang pagproseso ay batay sa Mga Artikulo 6(1)(e) (pampublikong interes) o 6( 1)(f) (mga lehitimong interes) ng GDPR; at
· ang karapatang tumutol sa Pagproseso ng iyong Kaugnay na Personal na Data sa amin o sa aming ngalan para sa mga layunin ng direktang marketing.
Hindi nito naaapektuhan ang iyong mga karapatan ayon sa batas.
Upang gamitin ang isa o higit pa sa mga karapatang ito, o magtanong tungkol sa mga karapatang ito o anumang iba pang probisyon ng Patakaran na ito, o tungkol sa aming Pagproseso ng iyong Personal na Data, mangyaring gamitin ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa Seksyon (Q) sa ibaba. Mangyaring tandaan na:
· sa ilang pagkakataon, kakailanganing magbigay ng ebidensya ng iyong pagkakakilanlan bago namin maipatupad ang mga karapatang ito; at
· kung saan ang iyong kahilingan ay nangangailangan ng pagtatatag ng mga karagdagang katotohanan (hal., isang pagpapasiya kung ang anumang Pagproseso ay hindi sumusunod sa naaangkop na batas) ay agad naming iimbestigahan ang iyong kahilingan, bago magpasya kung anong aksyon ang gagawin.
(14) Mga Tuntunin ng Serbisyo
Ang lahat ng paggamit ng aming Mga Site o serbisyo ay napapailalim sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo. Inirerekomenda namin na regular mong suriin ang aming Mga Tuntunin ng Paggamit, upang masuri ang anumang mga pagbabagong maaari naming gawin paminsan-minsan.
(15) Direktang marketing
Pinoproseso namin ang Personal na Data upang makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email, telepono, direktang koreo o iba pang mga format ng komunikasyon upang mabigyan ka ng impormasyon tungkol sa Mga Site na maaaring interesado sa iyo. Pinoproseso din namin ang Personal na Data para sa mga layunin ng pagpapakita ng nilalaman na iniayon sa iyong paggamit ng aming Mga Site, Apps, produkto, o serbisyo. Kung magbibigay kami ng Sites sa iyo, maaari kaming magpadala o magpakita ng impormasyon sa iyo tungkol sa aming mga Site, paparating na promosyon at iba pang impormasyon na maaaring maging interesado sa iyo, kabilang ang paggamit ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan na ibinigay mo sa amin, o anumang iba pang naaangkop na paraan , laging napapailalim sa pagkuha ng iyong paunang pahintulot sa pag-opt-in sa lawak na kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas.
(16) Mga Detalye ng mga Controller
Para sa mga layunin ng Patakarang ito, ang nauugnay
Ang mga controller ay: Controller na entity
Mga detalye ng contact:
Ehlel Inc. 1350 Ave of the Americas, Fl 2 - 1094 New York, NY10019 United States +1 877-414-7811
Guangzhou Ehlel Company / 广州市俄贺乐贸易有限公司 Basement, No. 32, Huale Road, Yuexiu District, Guangzhou, China Telepono: +86 13794367555
Para sa mga pangkalahatang katanungan, o para gamitin ang alinman sa mga karapatang itinakda sa Patakaran na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa support@ehlel.group
( 17) Mga Kinatawan
Ang bawat isa sa mga controller na itinatag sa labas ng EEA at nakalista sa Seksyon (Q) sa itaas ay nagtalaga ng Support Team upang maging kinatawan nito ang mga layunin ng Artikulo 27 ng GDPR, kung saan naaangkop.
Ang bawat isa sa mga controller na itinatag sa labas ng UK at nakalista sa Seksyon (Q) sa itaas ay nagtalaga ng Support Team upang maging kinatawan nito ang mga layunin ng Artikulo 27 ng UK GDPR, kung saan naaangkop.
(18) Analytics at Iniangkop na Advertising
Kapag bumisita ka sa isang Site, karaniwang maglalagay kami ng Cookies sa iyong device, o magbabasa ng Cookies na nasa iyong device na, napapailalim palagi sa pagkuha ng iyong pahintulot, kung kinakailangan, alinsunod sa naaangkop na batas. Gumagamit kami ng Cookies upang magtala ng impormasyon tungkol sa iyong device, iyong browser at, sa ilang mga kaso, ang iyong mga kagustuhan at mga gawi sa pagba-browse. Pinoproseso Namin ang Personal na Data sa pamamagitan ng Cookies at mga katulad na teknolohiya, alinsunod sa mga naaangkop na batas. Ang ilang partikular na Cookies ay maaaring maimbak sa iyong makina ng mga third party kapag ginamit mo ang aming Mga Site. Wala kaming kontrol sa Cookies na ito o kung paano ginagamit ng mga third party ang mga ito.
Ang Cookies na ito ay nagpapahintulot sa mga third party na magbigay sa amin ng isang serbisyo, halimbawa, analytics tungkol sa pagiging epektibo ng aming mga aktibidad sa marketing at pag-uugali ng user.
Karaniwang maaaring hindi paganahin o alisin ang Regular Cookies ng mga tool na available bilang bahagi ng karamihan sa mga komersyal na browser, at sa ilang pagkakataon ay na-block sa hinaharap sa pamamagitan ng pagpili ng ilang partikular na setting. Nag-aalok ang mga browser ng iba't ibang functionality at opsyon, kaya maaaring kailanganin mong itakda ang mga ito nang hiwalay. Kaugnay ng aming mga serbisyo sa web maaari mong ihinto ang lahat ng koleksyon ng impormasyon sa pamamagitan ng isang serbisyo sa web sa pamamagitan ng hindi paggamit ng serbisyo sa web na iyon.
Gayundin, maaari kang gumamit ng mga partikular na pagpipilian sa privacy, tulad ng pagpapagana o hindi pagpapagana ng ilang partikular na serbisyong nakabatay sa lokasyon, sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga pahintulot sa iyong mobile device o internet browser. Maaari kang gumamit ng mga pagpipilian tungkol sa paggamit ng cookies mula sa Google Analytics sa pamamagitan ng pagpunta sa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout o pag-download ng Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Maaari kang mag-opt-out sa naka-target na advertising gamit ang Digital Advertising Alliance (“DAA”) AdChoices Program sa optout.aboutads.info. Para sa karagdagang impormasyon sa DAA AdChoices Program sa pagbisita sa www.youradchoices.com. Bilang karagdagan, ang Network Advertising Initiative ("NAI") ay bumuo ng isang tool na nagpapahintulot sa mga consumer na mag-opt out sa ilang partikular na Tailored Advertising na inihahatid ng mga network ng advertising ng mga miyembro ng NAI. Upang matuto nang higit pa tungkol sa pag-opt out sa naturang naka-target na advertising o upang gamitin ang NAI tool, tingnan ang https://optout.networkadvertising.org/.
(19) Huwag Subaybayan
Karamihan sa mga browser ay maaaring itakda na magpadala ng mga signal sa mga third party na website na humihiling sa kanila na huwag subaybayan ang mga aktibidad ng user. Sa oras na ito, hindi kami tumutugon sa mga signal na "huwag subaybayan". Dahil dito, maaaring subaybayan at kolektahin ng mga third party ang impormasyon tungkol sa iyong mga online na aktibidad sa paglipas ng panahon habang nagna-navigate papunta, mula at sa aming mga online na serbisyo, sa kabila ng anumang "huwag subaybayan" na mga signal na maaari naming matanggap.
(20) Mga Kategorya ng Mga Pinagmumulan ng Personal na Impormasyon
Kinokolekta o kinukuha namin ang Personal na Impormasyon tungkol sa iyo sa aming mga Website at Application mula sa mga sumusunod na mapagkukunan:
· Data na ibinigay sa amin ng mga consumer at user ng app: Nakukuha namin ang Personal na Impormasyon kapag ibinigay ito sa amin (hal., kung saan ka lumikha ng isang account, kung saan ka nakikipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email o telepono, o sa anumang iba pang paraan, o kapag nagsumite ka ng isang aplikasyon sa trabaho).
(21) Mga Karapatan ng Consumer sa ilalim ng California Consumer Privacy Act
Kung ikaw ay isang Consumer, binibigyan ka ng CCPA ng mga sumusunod na karapatan patungkol sa iyong Personal na Impormasyon. Sa pangkalahatan, para ma-verify ang iyong mga kahilingan na gamitin ang iyong mga karapatan, ihahambing namin ang personal na impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo sa mga piraso ng personal na impormasyon na hihilingin namin sa proseso ng pagproseso ng iyong kahilingan. Maaaring kasama sa personal na impormasyong kinakailangan para sa pag-verify ang iyong pangalan, email address, numero ng telepono, o postal address. Maghahatid kami ng tugon sa iyo sa loob ng 45 araw pagkatapos matanggap ang iyong nabe-verify na kahilingan ng consumer. Upang gamitin ang iyong mga karapatan sa ilalim ng CCPA, mangyaring sundin ang mga tagubiling inilarawan sa seksyong ito.
Karapatang Malaman ang Tungkol sa Personal na Impormasyon. May karapatan ang mga consumer na magsumite ng isang nabe-verify na kahilingan ng consumer na isiwalat namin ang sumusunod sa isang madaling gamitin na format, na sumasaklaw sa 12 buwang panahon bago ang nabe-verify na kahilingan ng consumer: ·
· Ang mga kategorya ng Personal na Impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo.
· Ang mga layunin kung saan gagamitin ang mga kategorya ng Personal na Impormasyong nakolekta tungkol sa iyo.
· Ang mga kategorya ng mga mapagkukunan para sa Personal na Impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo.
· Ang mga kategorya ng mga ikatlong partido kung kanino kami nagbabahagi ng Personal na Impormasyon.
· Ang aming negosyo o komersyal na layunin para sa pagkolekta ng Personal na Impormasyon.
· Ang mga partikular na piraso ng Personal na Impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo.
· Ang mga kategorya ng Personal na Impormasyon na aming isiniwalat para sa layunin ng negosyo.
Maaaring isumite ang mga nabe-verify na kahilingan ng consumer na malaman sa pamamagitan ng sumusunod na paraan: Mag-email sa: support@ehlel.group o inc@ehlelmail.com.
--
Karapatang Humiling ng Pagtanggal ng Personal na Impormasyon.
Ang mga mamimili ay may karapatang humiling na tanggalin namin ang anumang Personal na Impormasyon na aming nakolekta mula sa kanila. Gayunpaman, hindi kami kinakailangan na sumunod sa isang kahilingan na tanggalin kung saan kinakailangan para sa amin na panatilihin ang Personal na Impormasyon upang:
· Kumpletuhin ang transaksyon kung saan nakolekta namin ang Personal na Impormasyon, magbigay ng produkto o serbisyo na iyong hiniling, gumawa ng mga aksyon na makatuwirang inaasahan sa loob ng konteksto ng aming patuloy na relasyon sa negosyo sa iyo, o kung hindi man ay gawin ang aming kontrata sa iyo.
· Tuklasin ang mga insidente sa seguridad, protektahan laban sa malisyosong, mapanlinlang, mapanlinlang, o ilegal na aktibidad, o usigin ang mga responsable para sa mga naturang aktibidad.
· I-debug ang mga produkto upang tukuyin at ayusin ang mga error na pumipinsala sa umiiral na nilalayon na pagpapagana. · Magsagawa ng malayang pananalita, tiyakin ang karapatan ng ibang mamimili na gamitin ang kanilang mga karapatan sa malayang pananalita, o gumamit ng ibang karapatang itinakda ng batas.
· Sumunod sa California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
· Makipag-ugnayan sa publiko o peer-reviewed na siyentipiko, historikal, o istatistikal na pananaliksik para sa pampublikong interes na sumusunod sa lahat ng iba pang naaangkop na etika at mga batas sa privacy, kapag ang pagtanggal ng impormasyon ay maaaring maging imposible o seryosong makapinsala sa tagumpay ng pananaliksik, kung dati kang nagbigay ng kaalaman pagpayag.
· Paganahin lamang ang panloob na paggamit na makatwirang naaayon sa mga inaasahan ng consumer batay sa iyong kaugnayan sa amin.
· Sumunod sa mga legal na obligasyon.
· Gumawa ng iba pang panloob at legal na paggamit ng impormasyong iyon na tumutugma sa konteksto kung saan mo ito ibinigay. Maaaring isumite ang mga nabe-verify na kahilingan ng consumer na tanggalin sa pamamagitan ng sumusunod na paraan: · email sa: support@ehlel.group o inc@ehlelmail.com
--
Karapatan sa Walang Diskriminasyon. Ang mga mamimili ay may karapatang maging malaya mula sa diskriminasyon kapag ginamit nila ang kanilang mga karapatan sa Konsyumer sa ilalim ng CCPA, at kung gagamitin mo ang mga karapatang iyon, hindi namin maaaring:
1. Tanggihan ka ng mga kalakal o serbisyo.
1. Singilin ka ng ibang presyo o rate para sa mga produkto o serbisyo, kabilang ang pagbibigay ng mga diskwento o iba pang benepisyo, o pagpapataw ng mga parusa.
1. Magbigay sa iyo ng ibang antas ng kalidad ng mga produkto o serbisyo.
1. Imungkahi na maaari kang makatanggap ng ibang rate para sa mga produkto o serbisyo o pagkakaiba sa antas o kalidad ng mga produkto o serbisyo.
Paunawa ng Pinansyal na Insentibo.
Hindi kami nag-aalok ng mga insentibo sa pananalapi o mga pagkakaiba sa presyo o serbisyo sa mga mamimili na nagbibigay ng personal na impormasyon.
Awtorisadong Ahente.
Sa ilalim ng CCPA, maaari kang humirang ng isang awtorisadong ahente na magsumite ng mga kahilingan para gamitin ang iyong mga karapatan sa ngalan mo. Kung pipiliin mong gawin ito, para sa iyo at sa aming proteksyon, hihilingin namin sa iyong awtorisadong ahente na magbigay sa amin ng nilagdaang pahintulot na nagpapakitang sila ay awtorisado na magsumite ng kahilingan para sa iyo. Tandaan namin, kung mabigo ang iyong awtorisadong ahente na magsumite ng patunay na sila ay pinahintulutan na kumilos sa ngalan mo, tatanggihan namin ang kanilang kahilingan.
(22) "Shine the Light" ng California
Batas Sa ilalim ng batas na “Shine the Light” ng California, ang mga residente ng California ay may karapatan na humingi sa amin ng isang abiso na naglalarawan kung anong mga kategorya ng personal na impormasyon ng customer ang ibinabahagi ni Ehlel sa mga ikatlong partido o corporate affiliate para sa mga third party o corporate affiliate na layunin ng direktang marketing. Tutukuyin ng abisong iyon ang mga kategorya ng impormasyong ibinahagi at magsasama ng listahan ng mga ikatlong partido at kaakibat kung saan ito ibinahagi, kasama ang kanilang mga pangalan at address. Kung ikaw ay residente ng California, at gusto ng kopya ng Patakarang ito, mangyaring magsumite ng nakasulat na kahilingan sa support@ehlel.group o inc@ehlelmail.com .
(23) Makipag-ugnayan sa Amin
Kung mayroon kang mga tanong o alalahanin patungkol sa aming Patakaran sa Privacy, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa support@ehlel.group o inc@ehlelmail.com
(23) Mga Kahulugan
· Ang “ Sapat na Jurisdiction ” ay nangangahulugang isang hurisdiksyon na pormal na itinalaga ng European Commission bilang nagbibigay ng sapat na antas ng proteksyon para sa Personal na Data.
· Ang “ Naninirahan sa California ” ay nangangahulugang (1) bawat indibidwal na nasa Estado ng California para sa iba sa pansamantala o pansamantalang layunin, at (2) bawat indibidwal na naninirahan sa Estado ng California na nasa labas ng estado para sa isang pansamantalang o pansamantalang layunin.
· Ang ibig sabihin ng “ Cookie ” ay isang maliit na file na inilalagay sa iyong device kapag bumisita ka sa isang website (kabilang ang aming Mga Site). Sa Patakaran na ito, ang isang reference sa isang "Cookie" ay kinabibilangan ng mga katulad na teknolohiya tulad ng mga web beacon at malinaw na GIF.
· Ang ibig sabihin ng “ Controller ” ay ang entity na nagpapasya kung paano at bakit Pinoproseso ang Personal na Data. Sa maraming hurisdiksyon, ang Controller ay may pangunahing responsibilidad para sa pagsunod sa mga naaangkop na batas sa proteksyon ng data.
· Ang ibig sabihin ng “D ata Protection Authority ” ay isang independiyenteng pampublikong awtoridad na may legal na tungkulin sa pangangasiwa sa pagsunod sa mga naaangkop na batas sa proteksyon ng data.
· Ang ibig sabihin ng “ EEA ” ay ang European Economic Area.
· Ang ibig sabihin ng “ GDPR ” ay ang General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.
· Ang ibig sabihin ng “ Personal na Data ” ay impormasyon tungkol sa sinumang indibidwal, o kung saan ang sinumang indibidwal ay direkta o hindi direktang makikilala, lalo na sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang identifier gaya ng pangalan, numero ng pagkakakilanlan, data ng lokasyon, online na pagkakakilanlan o sa isa o higit pang mga salik na tiyak sa pisikal, pisyolohikal, genetic, mental, ekonomiko, kultural o panlipunang pagkakakilanlan ng indibidwal na iyon.
· Ang ibig sabihin ng “ Personal na Impormasyon ” ay ang impormasyong tumutukoy, nauugnay, naglalarawan, may makatwirang kakayahang maiugnay sa, o maaaring makatuwirang maiugnay, direkta o hindi direkta, sa isang partikular na mamimili o sambahayan. Kasama sa personal na impormasyon, ngunit hindi limitado sa, ang mga sumusunod kung ito ay tumutukoy, nauugnay sa, naglalarawan, ay makatwirang may kakayahang maiugnay sa, o maaaring makatuwirang maiugnay, direkta o hindi direkta, sa isang partikular na mamimili o sambahayan:
· Mga personal na pagkakakilanlan,
· Mga kategorya ng personal na impormasyong inilarawan sa Cal. Civ. Code § 1798.80(e);
· Mga katangian ng mga protektadong klasipikasyon sa ilalim ng batas ng California o pederal;
· Komersyal na impormasyon;
· Biometric na impormasyon;
· Internet o iba pang impormasyon sa aktibidad ng electronic network;
· Data ng geolocation;
· Audio, electronic, visual, thermal, olpaktoryo, o katulad na impormasyon;
· Impormasyong may kaugnayan sa propesyon o trabaho;
· Impormasyon sa edukasyon; at
· Mga hinuha para sa paggamit sa paglikha ng profile ng mamimili.
· Ang ibig sabihin ng “ Proseso ”, “ Pagproseso ” o “ Naproseso ” ay anumang bagay na ginagawa sa anumang Personal na Data, sa pamamagitan man ng automated na paraan o hindi, tulad ng pagkolekta, pagtatala, organisasyon, pagbubuo, pag-iimbak, pagbagay o pagbabago, pagkuha, konsultasyon, paggamit , pagsisiwalat sa pamamagitan ng paghahatid, pagpapakalat o kung hindi man ay ginagawang magagamit, pagkakahanay o kumbinasyon, paghihigpit, pagbura o pagkasira.
· Ang “ Processor ” ay nangangahulugang sinumang tao o entity na Nagpoproseso ng Personal na Data sa ngalan ng Controller (maliban sa mga empleyado ng Controller).
· Ang ibig sabihin ng “ Profiling ” ay anumang anyo ng awtomatikong Pagproseso ng Personal na Data na binubuo ng paggamit ng Personal na Data upang suriin ang ilang mga personal na aspeto na nauugnay sa isang natural na tao, partikular na upang suriin o hulaan ang mga aspeto tungkol sa pagganap ng natural na tao sa trabaho, sitwasyon sa ekonomiya, kalusugan , mga personal na kagustuhan, interes, pagiging maaasahan, pag-uugali, lokasyon o paggalaw.
· Ang ibig sabihin ng “ Kaugnay na Personal na Data ” ay Personal na Data kung saan kami ang Controller.
· Ang ibig sabihin ng “ Sell ” ay pagbebenta, pagrenta, pagpapalabas, pagsisiwalat, pagpapakalat, paggawang available, paglilipat, o kung hindi man ay pakikipag-usap nang pasalita, nakasulat, o sa pamamagitan ng electronic o iba pang paraan, ng personal na impormasyon ng consumer ng negosyo sa ibang negosyo o isang third party para sa pera o iba pang mahalagang konsiderasyon. Ang isang negosyo ay hindi nagbebenta ng personal na impormasyon kapag:
· Ang isang consumer ay gumagamit o nagtuturo sa negosyo na sadyang ibunyag ang personal na impormasyon o ginagamit ang negosyo upang sadyang makipag-ugnayan sa isang third party, sa kondisyon na ang ikatlong partido ay hindi rin nagbebenta ng personal na impormasyon, maliban kung ang paghahayag na iyon ay magiging pare-pareho sa mga probisyon ng pamagat na ito. Ang isang sinadyang pakikipag-ugnayan ay nangyayari kapag ang mamimili ay nagnanais na makipag-ugnayan sa ikatlong partido, sa pamamagitan ng isa o higit pang sinasadyang mga pakikipag-ugnayan. Ang pag-hover, pag-mute, pag-pause, o pagsasara ng isang partikular na bahagi ng nilalaman ay hindi bumubuo ng layunin ng isang mamimili na makipag-ugnayan sa isang third party;
· Ang negosyo ay gumagamit o nagbabahagi ng isang identifier para sa isang consumer na nag-opt out sa pagbebenta ng personal na impormasyon ng consumer para sa layunin ng pag-alerto sa mga third party na ang consumer ay nag-opt out sa pagbebenta ng personal na impormasyon ng consumer;
· Ang negosyo ay gumagamit o nagbabahagi sa isang service provider ng personal na impormasyon ng isang consumer na kinakailangan upang maisagawa ang isang layunin ng negosyo kung ang parehong mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan: · Ang negosyo ay nagbigay ng abiso na ang impormasyon na ginagamit o ibinabahagi sa mga tuntunin at kundisyon nito ay pare-pareho na may Seksyon 1798.135 ng CCPA; at
· Ang service provider ay hindi na nangongolekta, nagbebenta, o gumagamit ng personal na impormasyon ng consumer maliban kung kinakailangan upang maisagawa ang layunin ng negosyo; o
Ang negosyo ay naglilipat sa isang third party ng personal na impormasyon ng isang consumer bilang isang asset na bahagi ng isang merger, acquisition, bangkarota, o iba pang transaksyon kung saan ang third party ay may kontrol sa lahat o bahagi ng negosyo sa kondisyon na ang impormasyon ay ginagamit o pare-parehong ibinahagi sa Seksyon 1798.110 at 1798.115 ng CCPA.
· Ang ibig sabihin ng “ Sensitibong Personal na Data ” ay Personal na Data tungkol sa lahi o etnisidad, opinyong pampulitika, relihiyon o pilosopikal na paniniwala, membership sa unyon ng manggagawa, biometric na data, pisikal o mental na kalusugan, buhay sekswal, anumang aktwal o di-umano'y kriminal na pagkakasala o parusa, pambansang numero ng pagkakakilanlan, o anumang iba pang impormasyon na itinuturing na sensitibo sa ilalim ng naaangkop na batas.
· Ang ibig sabihin ng “ Standard Contractual Clauses ” ay mga template transfer clause na pinagtibay ng European Commission o pinagtibay ng Data Protection Authority at inaprubahan ng European Commission.
· Ang ibig sabihin ng “ Site ” ay anumang website na pinamamahalaan, o pinapanatili, sa amin o sa aming ngalan.