Resulta ng Covid-19

Totoo ang resulta ng covid-19 na ito!
Batzaya Chimidgochoo