Гуанжоу хот дахь 100% Монголын хөрөнгө оруулалт бүхий цор ганц компани болох Гуанжоу хотын Эхлэл ХХК /广州市俄贺乐/ --г Монгол улсын Эхлэл Брэнд ХХК 100 хувь эзэмшдэг бөгөөд Монгол улсын Эхлэл Брэнд ХХК-н охин компани болно.
Гуанжоу хот дахь Эхлэл компанийн гол зорилго бол Ehlel Брэндийн бараа бүтээгдэхүүнийг Alibaba платформийг ашиглаж Дэлхий дахинд худалдаалах явдал юм.